Työnkulkujen kehittäminen mahdollistaa päätöksenteon entistä aikaisemmassa vaiheessa, nopean yhteydenpidon projektin muihin osapuoliin ja lyhyemmät aikataulut työmaan ulkopuolella tehtävässä valmistuksessa. Pitkälle automatisoitu tuotanto nostaa työmukavuuden ja rakennusmenetelmät uudelle tasolle.

Katso Release Noteseista yksityiskohtaiset tiedot versiosta.

Tekla Structures 2022 lyhyesti

Edistyksellinen valmistuspiirustusten luonti

Luo yksiosaisten, moniosaisten ja valettavien yksiköiden piirustuksia entistä tehokkaammin. Tekla Structures ‑ohjelmiston lisääntyneen älykkyyden ansiosta voit nyt luoda kokoonpanopiirustuksia entistä yksinkertaisemmin ja tehokkaammin. Tietomalliin investoiminen kannattaa: dokumentaation tuottaminen on nopeaa, tehokasta ja tarkkaa.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

Raudoitteita käsitellään nyt raudoitekokoonpanoina

Tekla Structures ‑ohjelmiston tarjoamia detaljointimahdollisuuksia on nyt kehitetty edelleen niin, että raudoitekokoonpanot voi luoda kokoonpanotoiminnon avulla vastaavasti kuin teräs- ja betonielementit. Voit nyt detaljoida, numeroida, raportoida, dokumentoida ja eksportoida raudoitekokoonpanoja jatkoksineen.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

Yksinkertaistettu raudoitejakojen hallinta

Nauti saumattomasta raudoitejakojen määrityksestä kaikissa raudoitustehtävissä. Asiakkailta saamamme palautteen pohjalta olemme yksinkertaistaneet raudoitejakojen määritystä ottamalla käyttöön samat vaihtoehdot kuin raudoiteryhmien kohdalla.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

Entistä helpompi monimutkaisten geometrioiden raudoitus

Voit nyt lisätä raudoitejoukkoja automaattisesti koko betonitasolle muotojen monimutkaisuudesta riippumatta. Pystyt hyödyntämään automaattisesti luotuja vaaka- ja pystysuoria pintoja, joita voi mukauttaa tavanomaisilla muokkaustoiminnoilla.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

Nopeampi piirtäminen ja renderöinti

Piirrä ja renderöi ennennäkemättömällä nopeudella. Nyt voit nauttia CAD-ohjelmien tarjoamasta piirustusnopeudesta sekä tehokkaasta panoroinnista ja zoomauksesta.

Katso Release Noteseista, kuinka voit ottaa FOG-renderöintitekniikan käyttöön.

Alkuun ^

Uusia renderöintivaihtoehtoja referenssimalleja varten

Uudet elementtien näkyvyyteen liittyvät toiminnot helpottavat viitemallien, komponenttien ja osien erottamista toisistaan.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

Uusi IFC4-eksportti

Voit lisätä raudoituskokoonpanojen uudet valmistus- ja objektitiedot IFC4-eksportointiin. Valittavanasi on alatyyppejä, jotka tarjoavat lisää luokitteluvaihtoehtoja IFC4-eksportointia varten. Siltoja varten on luotu oma IFC4-eksportointitoiminto, joka mahdollistaa mallipohjaiset digitaaliset työnkulut siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

Entistä monimutkaisempia geometrioita Bridge Creator ‑laajennuksen avulla

Parabolisten muotojen käsittelyä on parannettu Bridge Creator ‑extensiossa. Pituussuuntainen muuntelu mahdollistaa entistä monimutkaisempien geometrioiden luonnin. Siltojen suunnittelijat voivat laatia paraboleja, joissa profiili vaihtelee rakenteen koko pituudella määritettyjen parabolisten yhtälöiden mukaan.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

Leikkausnäkymän luonti mistä kohtaa tahansa

Nyt voit luoda leikkausnäkymäpiirustuksen seuraten mitä tahansa ennalta määritettyä linjaa. Näin muodostuu hyödyllinen yleisvisualisointi koko sillasta. Leikkaus- tai tasonäkymä voidaan luoda mitä tahansa linjoja, kuten klotoideja pitkin.

Lue lisää ja lataa Tekla Warehouse -palvelusta.

Alkuun ^

Helppo tietojen jakaminen Quadri Connectorin avulla

Tekla Structures- ja Quadri-ohjelmistojen välinen uusi yhteysratkaisu tarjoaa saumattoman, kaksisuuntaisen menetelmän tietojen vaihtoon tie- ja ratasuunnittelijoiden kanssa. Voit aina tarkastella uusimpia tie- ja ratalinjauksia sekä jakaa suunnittelemasi sillan tiedot keskitetysti Quadri-mallissa.

Lue lisää ja lataa Tekla Warehouse -palvelusta.

Alkuun ^

Ympäristöä säästävät projektit Tekla Structures ‑ohjelmiston hiilipäästöjen dynaamisen arvioinnin avulla

Tekla-ohjelmistoihin sisältyvässä suunnitteluvaiheen hiilipäästöjen arvioinnissa tuetaan nyt myös Tekla Structures ‑ohjelmistoa.

Käytä uutta hiilipäästöjen Embodied Carbon -laskuria arvioidaksesi suunnitelmasi ympäristövaikutuksia projektinmissä tahansa vaiheessa Tekla Structures -ohjelmistossa. Vertaa erilaisia rakennevaihtoehtoja nopeasti dynaamisen laskimen avulla ja tilaa lopuksi sertifioitu raportti hiilipäästöjen arvoista OneClick LCA ‑linkin avulla.

Lue lisää ja lataa Tekla Warehouse -palvelusta.

Alkuun ^

Helppo Grasshopperin hyödyntäminen

Tekla Structures ‑ohjelmiston Grasshopper-komponentti vastaa ulkonäöltään ja käyttöominaisuuksiltaan perinteistä Tekla-moduulia, mutta se pystyy käynnistämään minkä tahansa Grasshopper-määrityksen tausta-ajona objektien luomiseksi Tekla-ohjelmistossa. Voit kehittää omia mukautettuja Tekla-komponentteja visuaalisen ohjelmointikielen avulla.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

Tekla Structures ‑ohjelmiston yhteentoimivuus A&D-ohjelmistojen kanssa

Tekla Structures ‑ohjelmistoa käyttävät rakennesuunnittelijat hyötyvät nyt entistä tehokkaammista työnkuluista. Mallit voi viedä analysoitaviksi käyttämällä päivitettyjä linkkejä seuraaviin ohjelmistoihin: ETABS, SAP2000, ROBOT ja STAAD.

Lue lisää Tekla Structuresin yhteensopivuudesta muiden ohjelmistojen ja laitteiden kanssa.

Tekla Structures ‑ohjelmiston yhteentoimivuus ETABS-järjestelmän kanssa

Tekla Structures ‑ohjelmistoa käyttävät rakennesuunnittelijat hyötyvät nyt entistä tehokkaammista työnkuluista. Voit viedä mallit analysoitaviksi käyttämällä päivitettyä linkkiä ETABS-ohjelmistoon.

Alkuun ^

Tekla Structures ‑ohjelmiston yhteentoimivuus SAP2000-ohjelmiston kanssa

Tekla Structures ‑ohjelmistoa käyttävät rakennesuunnittelijat hyötyvät nyt entistä tehokkaammista työnkuluista. Voit viedä mallit analysoitaviksi käyttämällä päivitettyä linkkiä SAP2000-ohjelmistoon.

Alkuun ^

Tekla Structures ‑ohjelmiston yhteentoimivuus ROBOT-järjestelmän kanssa

Tekla Structures ‑ohjelmistoa käyttävät rakennesuunnittelijat hyötyvät nyt entistä tehokkaammista työnkuluista. Voit viedä mallit analysoitaviksi käyttämällä päivitettyä linkkiä ROBOT-ohjelmistoon.

Alkuun ^

Tekla Structures ‑ohjelmiston yhteentoimivuus STAAD-järjestelmän kanssa

Tekla Structures ‑ohjelmistoa käyttävät rakennesuunnittelijat hyötyvät nyt entistä tehokkaammista työnkuluista. Voit viedä mallit analysoitaviksi käyttämällä päivitettyä linkkiä STAAD-ohjelmistoon.

Alkuun ^


Katso yksityiskohtainen kuvaus Release Noteseista.