Create and modify handrails

Tekla Structures
2023
Tekla Structures
2022
Tekla Structures
2021
Tekla Structures
2024
Tekla Structures
create
modify
handrail

Zábradlí je komponenta, která vytváří více zábradlí s možností upravovat každé zábradlí samostatně. Pomocí komponenty Zábradlí modelujte zábradlí a sloupky pro vybrané podpěrné nosníky a/nebo pro metodu zadávání vybraných bodů. Každý z podpěrných nosníků a/nebo každý dva vybrané body vytvoří nezávislé sekce, které budou tvořit komponentu Madla.

Video file
Bylo to užitečné?