Začínáme

Začínáme se službami Tekla Tedds

Vítejte, pomůžeme vám při seznamování s Tekla Tedds! Rozbalením příslušných oddílů níže získáte podrobné pokyny, videa a užitečné odkazy.

Vytvořte si vlastní Trimble Identity

Ke stažení softwaru a použití online licencí potřebujete Trimble Identity:

  1. Pokud jste obdrželi e-mailovou pozvánku od Trimble k vytvoření Trimble Identity, podle pokynů v e-mailu si vytvořte účet a ujistěte se, že máte správná přístupová oprávnění. Pokud jste pozvánku neobdrželi, vytvořte novou Trimble Identity pomocí pracovní e-mailové adresy, abyste si mohli software stáhnout. Kliknutím zde vytvoříte novou Trimble Identity. Další pokyny viz Vytvoření Trimble Identity.
  2. V e-mailové schránce klikněte na aktivační odkaz v e-mailu, který obdržíte od noreply_identity@mail.trimblepaas.com.
  3. Po potvrzení e-mailu se přihlaste na adrese https://account.tekla.com/, vyplňte všechny požadované informace o profilu a klikněte na Uložit.

Zde najdete krátké video s jednoduchými kroky, které se provádějí při používání předplacené licence Tekla.

Pokud jste zodpovědní za správu uživatelů a online licencí Tekla Tedds, přidejte uživatele do skupiny organizace v nástroji Tekla Online Admin Tool. Tím jim poskytnete plný přístup k Tekla online services a k potřebným online licencím. Další informace o nástroji Admin Tool a online licencích jsou uvedeny v části Spravovat Trimble Identity a licence Tekla Online.

Stažení a instalace Tekla Tedds

Stáhněte si software Tekla

  1. Pro optimální využití našeho softwaru se ujistěte, že váš počítač splňuje doporučení Tekla Tedds pro hardware.
  2. Stáhněte si instalační balíček pro Tekla Structural Design Suite z Tekla Downloads. Klikněte na Stáhnout a spustíte průvodce, který zajistí provedení všech kroků.
  3. Spusťte instalační program Tekla Structural Design Suite.
  4. Postupujte podle kroků v průvodci instalací a dbejte zvláště na to, abyste zvolili správný druh licence. Podrobnosti viz Instalace a licence Tekla Tedds.

Důležité: Pokud upgradujete stávající verzi Tekla Tedds, bude vaše stávající verze odstraněna. Viz Upgrade na novou verzi.

Začínáme používat Tekla Tedds

  1. Spusťte Tekla Tedds a po výzvě se přihlaste pomocí Trimble Identity. Pokud máte licenci Tekla Online, musíte se přihlásit.

Nyní již můžete začít používat Tekla Tedds:

Seznámení s programem Tekla Tedds

Výuková cesta programem

Abyste mohli rychle začít, máme pro vás k dispozici několik výukových zdrojů.

Zahájení práce s programem Tekla User Assistance

Jednoduché výukové programy na Tekla User Assistance umožňují naučit se používat program Tekla Tedds vlastním tempem. Chcete-li se rychle seznámit se základy, podívejte se na kurz První kroky v programu Tekla Tedds.

Výukové materiály Tekla na adrese Learn.Trimble.com

Své školení zahájíte přihlášením a registrací k výukovým kurzům Tekla pomocí Trimble Identity na adrese Learn.Trimble.com.

katalogu kurzů Tekla můžete procházet jak e-learningové výukové kurzy, tak kurzy vedené instruktory.

Další školení s místním dodavatelem Tekla

Pokud jste na adrese Learn.Trimble.com nenašli to, co hledáte, nebo chcete vědět více o vzdělávacích kurzech Tekla, obraťte se na svého místního dodavatele Tekla a ten vám ochotně pomůže.