Níže uvedené materiály si můžete procházet podle funkcí. Doporučujeme seznámit se se stanovenými postupy nastavení softwaru, a to v okamžiku, kdy ho začnete používat. Podrobnější informace naleznete v produktových příručkách.

Verze softwaru, aktualizace softwaru a systémové požadavky

Browse content related to latest releases, updates and system requirements.

 • Software release
 • Software update
 • System requirements

Seznámení s hardwarem, správou licencí a instalací a nastavením témat

Browse content related to hardware, licensing and analysis or how to set up your environment to get started.

 • Hardware
 • Licensing and installing
 • Setting up

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se hardwaru, správy licencí a instalace nebo nastavení.

Seznámení s výpočty

Browse content related to analysis and design and calculations.

 • Analysis and design
 • Library calculations

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se analýzy a návrhu nebo výpočtů pro knihovnu.

Seznámení s výpočty zápisů a předlohami

Get familiar with how to write calculations and use templates.

 • Templates
 • Writing calculations

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se předloh nebo výpočtů zápisů.

Zpravodaje

Browse our latest product bulletins.

 • Bulletin

Vyhledávání dalších zpravodajů.