Níže uvedené materiály si můžete procházet podle funkcí. Doporučujeme seznámit se se stanovenými postupy nastavení softwaru, a to v okamžiku, kdy ho začnete používat. Podrobnější informace naleznete v produktových příručkách.

Verze softwaru, aktualizace softwaru a systémové požadavky

 • Software release
 • Software update
 • System requirements

Seznámení s hardwarem, správou licencí a instalací a nastavením témat

 • Hardware
 • Licensing and installing
 • Setting up

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se hardwaru, správy licencí a instalace nebo nastavení.

Seznámení s výpočty

 • Analysis and Design
 • Library calculations

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se analýzy a návrhu nebo výpočtů pro knihovnu

Seznámení s výpočty zápisů a předlohami

seznámení s 

 • Templates
 • Writing calculations

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se předloh nebo výpočtů zápisů

Zpravodaje

 • Bulletin

Vyhledávání dalších zpravodajů