Níže uvedené materiály si můžete procházet podle funkcí. Doporučujeme seznámit se se stanovenými postupy nastavení softwaru, a to v okamžiku, kdy ho začnete používat. Podrobnější informace naleznete v produktových příručkách.

Verze softwaru, aktualizace softwaru a systémové požadavky

  • Software release
  • Software update
  • System requirements

Seznámení s hardwarem, správou licencí a instalací a nastavením témat

  • Hardware
  • Licensing and installing
  • Setting up

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se hardwaru, správy licencí a instalace nebo nastavení.

Seznámení s výpočty

  • Library calculations

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se analýzy a návrhu nebo výpočtů pro knihovnu

Seznámení s výpočty zápisů a předlohami

seznámení s 

  • Templates
  • Writing calculations

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se předloh nebo výpočtů zápisů

Zpravodaje

  • Bulletin

Vyhledávání dalších zpravodajů