Začínáme

Začínáme se službami Tekla Structures

Vítejte, pomůžeme vám při seznamování s Tekla Structures! Rozbalením příslušných oddílů níže zobrazíte podrobné pokyny a užitečné odkazy.

Vytvořte si vlastní Trimble Identity

Pozvánka

Ke stažení softwaru a použití online licencí potřebujete Trimble Identity:

 1. Pokud jste obdrželi e-mailovou pozvánku od Trimble k vytvoření Trimble Identity, podle pokynů v e-mailu si vytvořte účet a ujistěte se, že máte správná přístupová oprávnění. Pokud jste pozvánku neobdrželi, vytvořte novou Trimble Identity pomocí pracovní e-mailové adresy, abyste si mohli software stáhnout. Kliknutím zde vytvoříte novou Trimble Identity. Další pokyny viz Vytvoření Trimble Identity.
 2. V e-mailové schránce klikněte na aktivační odkaz v e-mailu, který obdržíte od noreply_identity@mail.trimblepaas.com.
 3. Po potvrzení e-mailu se přihlaste na adrese https://account.tekla.com/, vyplňte všechny požadované informace o profilu a klikněte na Uložit.

Zde najdete krátké video s jednoduchými kroky, které se provádějí při používání předplacené licence Tekla.

Pokud jste zodpovědní za správu uživatelů a online licencí Tekla Structures, přidejte uživatele do skupiny organizace v nástroji Tekla Online Admin Tool. Poskytnete jim tak plný přístup k Tekla online services a k potřebným online licencím. Další informace o nástroji Admin Tool a online licencích jsou uvedeny v části Spravovat Trimble Identity a licence Tekla Online.

Stažení a instalace Tekla Structures

Stažení a instalace
 1. Pro optimální využití našeho softwaru se ujistěte, že váš počítač splňuje doporučení Tekla Structures pro hardware.
 2. Stáhněte si instalační balíček pro Tekla Structures a alespoň jedno prostředí Tekla Structures z Tekla Downloads. Na webu kliknutím na Stáhnout spustíte průvodce, který zajistí, že budete mít všechny nezbytné soubory.
 3. Spusťte instalační program Tekla Structures.
 4. Postupujte podle kroků v průvodci instalací a dbejte zvláště na to, abyste zvolili správný druh licence. Pokud potřebujete podrobnější pokyny, přejděte k Instalace a licence Tekla Structures.
 5. Pokud máte místní licence, musíte nyní nainstalovat licenční nástroje na zařízení a licence aktivovat. Pokyny viz místní licencování Tekla Structures.

Začínáme používat Tekla Structures

 1. Spusťte Tekla Structures a po výzvě se přihlaste pomocí Trimble Identity.
 2. Tekla Structures vás požádá, abyste si vybrali typ licence, kterou chcete použít. Pokračujte s výchozí možností online licence.
  • Online licence jsou uloženy na cloudovém úložišti Trimble. Licence mohou být z vaší organizace Tekla Online, nebo vám mohou být přiřazeny z jiné organizace jako externímu uživateli licence.
  • Pokud si zakoupíte vlastní licence, můžete je spravovat v nástroji Admin Tool. Administrátor ve vaší společnosti je zodpovědný za připojení ostatních uživatelů k organizaci a přiřazení jejich licencí. Další pokyny najdete v části Správa identit Trimble a licencí Tekla Online.

   Po výběru licencí se zobrazí dialogové okno, kde můžete vybrat nastavení Tekla Structures.
  • Seznam Prostředí obsahuje prostředí, která jste stáhli a nainstalovali. Obsahují lokalizované nástroje a nastavení související s prací, například profily.
  • Výběr Funkce definuje nastavení programu, například rozložení pásu karet.
  • Seznam Konfigurace obsahuje konfigurace, ke kterým máte licenci. Definují, které funkce Tekla Structures můžete používat.

Nyní můžete Tekla Structures začít používat:

Seznámení s programem Tekla Structures

Seznámení s programem Tekla

Abyste mohli rychle začít, máme pro vás k dispozici několik výukových zdrojů.

Zahájení práce s programem Tekla User Assistance

Základní e-learningové kurzy na Tekla User Assistance umožňují naučit se používat program Tekla Structures vlastním tempem. Chcete-li se rychle seznámit se základy, podívejte se na kurz První kroky v programu Tekla Structures.

Výukové materiály Tekla na adrese Learn.Trimble.com

Své školení zahájíte přihlášením a registrací k výukovým kurzům Tekla pomocí Trimble Identity na adrese Learn.Trimble.com.

katalogu kurzů Tekla můžete procházet jak e-learningové výukové kurzy, tak kurzy vedené instruktory.

Další školení s místním dodavatelem Tekla

Pokud jste na adrese Learn.Trimble.com nenašli to, co hledáte, nebo chcete vědět více o vzdělávacích kurzech Tekla, obraťte se na svého místního dodavatele Tekla a ten vám ochotně pomůže.

Úvod do služeb zákaznické podpory Tekla

Služby podpory
Tekla

Máte dotazy? Pomoc je na dosah:

 • Tekla User Assistance poskytuje jednotný přístup k úplné dokumentaci k produktu, výukovým videím, základním e-learningovým kurzům a článkům technické podpory napsaným našimi odborníky na zákaznickou podporu po celém světě.
 • Tekla discussion forum je místo, kde se můžete setkávat s dalšími uživateli a probírat témata související s produkty Tekla. Můžete klást otázky, přispívat do komunity sdílením svých znalostí nebo získat odpovědi od pracovníků podpory.
 • V případě, že máte dotazy na podporu nebo jiné reakce týkající se produktů společnosti Tekla, obraťte se na místní kancelář nebo prodejce Tekla.

Nástroje pro spolupráci vás udrží ve spojení

Program Tekla Structures posílí spolupráci: