Knowledge base articles

Displaying 1 - 10 of 70 articles

Instalace Tekla Structures 2024 a CS knihovny

SOUBORY KE STAŽENÍ Tekla Structures 2024- instalaci doporučujeme provést do složky C:/Tekla Structures Service Pack 3- opravný balíček (není nutné instalovat bod č.1) Prostředí Czech- lokální nastavení pro CZ/SK (ostatní prostředí najdete ZDE) Knihovna Construsoft PŘEHLED NOVINEK A VYLEPŠENÍ Klikněte nanaši webovou stránku, kde…

instalace
Tekla
teklastructures
structures
tekla structures 2024 instalace
tekla 2024 instalace

Tekla Structures nelze spustit kvůli nepřesným hodinám

Problém: Tekla Structures se nespustí aotevře se následující dialogové okno: Tekla Structures nemůže rezervovat vaši předplacenou licenci, protože hodiny vašeho počítače jsou nepřesné alespoň o5minut. Řešení: Zkontrolujte nastavení data, času ačasového pásma počítače azkuste to znovu. Pro kontrolu synchronizace hodin…

Online Licensing
start up
clock skew
CLOCK_SKEW_ERROR
inaccurate clock

Instalace Tekla Structures 2023 a CS knihovny

SOUBORY KE STAŽENÍ Tekla Structures 2023- instalaci doporučujeme provést do složky C:/Tekla Structures Service Pack 10- opravný balíček (není nutné instalovat bod č.1) Prostředí Czech- lokální nastavení pro CZ/SK (ostatní prostředí najdete ZDE) Knihovna Construsoft INFORMACE K LICENCÍM ZAKOUPENÝCH FORMOU PRONÁJMU Přidání…

Nejpoužívanější komponenty pro ocelové konstrukce

Níže uvedený seznam představuje užitečné spoje, detaily a makra, které je možné použít pro ocelové konstrukce.

Čelní deska

spoj č. 144 - čelní deska jedná se o spoj sloupu a nosníku pomocí čelní desky, šroubů, plechů, výztuh a základních svarů postup vložení: vybereme hlavní prvek (sloup) vyberem vedlejší prvek…

Instalace Tekla Structures 2022 a CS knihovny

SOUBORY KE STAŽENÍ Tekla Structures 2022 - instalaci doporučujeme provést do složky C:/Tekla Structures Service Pack 14- opravný balíček (není nutné instalovat bod č.1) Prostředí Czech- lokální nastavení pro CZ/SK (ostatní prostředí najdete ZDE) Knihovna Construsoft INFORMACE K LICENCÍM ZAKOUPENÝCH FORMOU PRONÁJMU Přidání…

Create and modify handrails

Video file

Zábradlí je komponenta, která vytváří více zábradlí s možností upravovat každé zábradlí samostatně. Pomocí komponenty Zábradlí modelujte zábradlí a sloupky pro vybrané podpěrné nosníky a/nebo pro metodu zadávání vybraných bodů. Každý z podpěrných nosníků a/nebo každý dva vybrané body vytvoří nezávislé sekce, které budou tvořit komponentu Madla.

create
modify
handrail

Ruční aktivace a deaktivace licencí

V licenčním systému Tekla Structures může být za určitých okolností nutné aktivovat/deaktivovat licenci ručně. V takových případech postupujte dle návodu, který je ke stažení jako příloha na těchto stránkách.

KONEC ŽIVOTNOSTI starších verzí programu Tekla Structures připojovaných ke službě Tekla Model Sharing

Trimble chce zajistit, aby sdílení dat vašich modelů bylo bezpečné aaby software, který používáte, byl vsouladu snejnovějšími standardy kybernetické bezpečnosti. Některé staré verze programu Tekla Structures již nelze aktualizovat tak, aby vyhovovaly nejnovějším bezpečnostním standardům, aproto se již nebudou moci připojovat ke službě Tekla Model…