Knowledge base articles

Displaying 1 - 10 of 70 articles

Instalace Tekla Structures 2023 a CS knihovny

SOUBORY KE STAŽENÍ Tekla Structures 2023- instalaci doporučujeme provést do složky C:/Tekla Structures Prostředí Czech- lokální nastavení pro CZ/SK (ostatní prostředí najdete ZDE) Knihovna Construsoft INFORMACE K LICENCÍM ZAKOUPENÝCH FORMOU PRONÁJMU Přidání uživatelů (zaměstnanců společnosti i externích spolupracovníků) k…

Nejpoužívanější komponenty pro ocelové konstrukce

Níže uvedený seznam představuje užitečné spoje, detaily a makra, které je možné použít pro ocelové konstrukce.

Čelní deska

spoj č. 144 - čelní deska jedná se o spoj sloupu a nosníku pomocí čelní desky, šroubů, plechů, výztuh a základních svarů postup vložení: vybereme hlavní prvek (sloup) vyberem vedlejší prvek…

Instalace Tekla Structures 2022 a CS knihovny

SOUBORY KE STAŽENÍ Tekla Structures 2022 - instalaci doporučujeme provést do složky C:/Tekla Structures Servise Pack 8- opravný balíček (není nutné instalovat bod č.1) Prostředí Czech- lokální nastavení pro CZ/SK (ostatní prostředí najdete ZDE) Knihovna Construsoft INFORMACE K LICENCÍM ZAKOUPENÝCH FORMOU PRONÁJMU Přidání…

Create and modify handrails

Video file

Zábradlí je komponenta, která vytváří více zábradlí s možností upravovat každé zábradlí samostatně. Pomocí komponenty Zábradlí modelujte zábradlí a sloupky pro vybrané podpěrné nosníky a/nebo pro metodu zadávání vybraných bodů. Každý z podpěrných nosníků a/nebo každý dva vybrané body vytvoří nezávislé sekce, které budou tvořit komponentu Madla.

create
modify
handrail

Ruční aktivace a deaktivace licencí

V licenčním systému Tekla Structures může být za určitých okolností nutné aktivovat/deaktivovat licenci ručně. V takových případech postupujte dle návodu, který je ke stažení jako příloha na těchto stránkách.

KONEC ŽIVOTNOSTI starších verzí programu Tekla Structures připojovaných ke službě Tekla Model Sharing

Trimble chce zajistit, aby sdílení dat vašich modelů bylo bezpečné aaby software, který používáte, byl vsouladu snejnovějšími standardy kybernetické bezpečnosti. Některé staré verze programu Tekla Structures již nelze aktualizovat tak, aby vyhovovaly nejnovějším bezpečnostním standardům, aproto se již nebudou moci připojovat ke službě Tekla Model…

Přesouvání modelu a výkresů do jiného modelu

Pomocí příkazu Importovat model můžete importovat model a výkresy Tekla Structures do jiného modelu. Pokud je importovaný model později aktualizován, můžete aktualizovaný model znovu importovat.Princip využívání modelů Tekla Structuresa jejich výstupů je takový že model = výkres, tudíž nelze do jednoho modelu vložit pouze výkres bez modeluzjiného…

importovat model
import výkresů
importovat výkres
import modelu a výkresů

Povolení komunikace na pevně stanovených portech TCP/UDP

Je třeba upravit nastavení brány firewall tak, aby byla povolenakomunikace přes pevný port TCP/UDP. Následující pokyny platí pro systémy Windows 7, 8, 8.1, 10 a Windows Server 2012. Povolení provozu v pevných portech TCP/UDP v systémech Windows 7, 8, 8.1, 10 a Windows Server 2012 v počítači s licenčním serverem: Kliknutím na klávesu s…