Get Started

Začínáme se službami Tekla Structures

Vítejte, pomůžeme vám při seznamování s Tekla Structures! Rozbalením příslušných oddílů níže získáte podrobné pokyny, videa a užitečné odkazy.

Vytvořte si vlastní Trimble Identity

Invitation

Ke stažení softwaru a použití online licencí potřebujete Trimble Identity:

 1. Pokud jste obdrželi e-mailovou pozvánku od Trimble k vytvoření Trimble Identity, podle pokynů v e-mailu si vytvořte účet a ujistěte se, že máte správná přístupová oprávnění. Pokud jste pozvánku neobdrželi, vytvořte novou Trimble Identity pomocí pracovní e-mailové adresy, abyste si mohli software stáhnout. Kliknutím zde vytvoříte novou Trimble Identity. Další pokyny viz Vytvoření Trimble Identity.
 2. V e-mailové schránce klikněte na aktivační odkaz v e-mailu, který obdržíte od noreply_identity@mail.trimblepaas.com.
 3. Po potvrzení e-mailu se přihlaste na adrese https://account.tekla.com/, vyplňte všechny požadované informace o profilu a klikněte na Uložit.

Pokud jste zodpovědní za správu uživatelů a online licencí Tekla Structures, přidejte uživatele do skupiny organizace v nástroji Tekla Online Admin Tool. Tím jim poskytnete plný přístup k Tekla online services a k potřebným online licencím. Další informace o nástroji Admin Tool a online licencích jsou uvedeny v části Spravovat Trimble Identity a licence Tekla Online.

Stažení a instalace Tekla Structures

Download and install

Správci Tekla Structures mohou software distribuovat pomocí přizpůsobené instalace, která obsahuje nastavení vaší společnosti. Pokud je k dispozici, použijte instalační balíček společnosti namísto obecného instalačního balíčku. Další informace o vytváření upravených instalačních balíčků viz Centralizovaná distribuce Tekla Structures 2021.

Poznámka: Optimální využití softwaru zajistíte ověřením, zda počítač splňuje doporučení Tekla Structures 2021 pro hardware.

 1. Stáhněte si instalační balíček pro Tekla Structures a alespoň jedno prostředí Tekla Structures z Tekla Downloads. Na webu kliknutím na Stáhnout spustíte průvodce, který zajistí, že budete mít všechny nezbytné soubory.
 2. Spusťte instalační program Tekla Structures. Jediné volby, které musíte udělat, jsou jazyk, který chcete použít v instalačním programu, a složka instalace.
  • Pokud instalaci provedete ve výchozí složce Program Files, další soubory včetně prostředí jsou nainstalovány ve skryté složce Program Data. To může být upřednostňováno při instalaci pro ostatní uživatele, pokud nechcete, aby sami měnili konfigurace.
  • Pokud zvolíte jiné umístění instalace, budou všechny soubory nainstalovány ve vámi zvolené složce. To je lepší možnost, pokud spravujete vlastní instalaci Tekla Structures, protože přístup ke konfiguracím a jejich změny jsou pak jednodušší. Podrobnější pokyny najdete v části Instalace a licence Tekla Structures.
 3. Spusťte instalační program(y) prostředí. Pokud žádné prostředí nenainstalujete, bude k dispozici pouze prázdné prostředí. Nepoužívejte prázdné prostředí k úpravám modelů nebo výkresů – je to pouze výchozí bod určený jako základ pro vytvoření vlastního plně přizpůsobeného prostředí a neobsahuje všechny nástroje a konfigurace, které potřebujete k efektivní práci.
 4. Pokud máte místní licence, musíte nyní nainstalovat licenční nástroje na zařízení a licence aktivovat. Pokyny viz místní licencování Tekla Structures.

Začínáme používat Tekla Structures

 1. Spusťte Tekla Structures a po výzvě se přihlaste pomocí Trimble Identity.
 2. Tekla Structures vás požádá, abyste si vybrali typ licence, kterou chcete použít. Pokračujte s výchozí možností online licence.
  • Online licence jsou uloženy na cloudovém úložišti Trimble. Licence mohou být z vaší organizace Tekla Online, nebo vám mohou být přiřazeny z jiné organizace jako externímu uživateli licence.
  • Pokud si zakoupíte vlastní licence, můžete je spravovat v nástroji Admin Tool. Administrátor ve vaší společnosti je zodpovědný za připojení ostatních uživatelů k organizaci a přiřazení jejich licencí. Další informace viz Spravovat Trimble Identity a Tekla Online licence.

   Po výběru licence se zobrazí dialogové okno, ve kterém se zobrazí nastavení Tekla Structures.
  • Seznam Prostředí obsahuje prostředí, která jste stáhli a nainstalovali. Obsahují lokalizované nástroje a nastavení související s prací, například profily.
  • Výběr Funkce definuje nastavení programu, například rozložení pásu karet.
  • Seznam Konfigurace obsahuje konfigurace, ke kterým máte licenci. Definují, které funkce Tekla Structures můžete používat.

Nyní můžete Tekla Structures začít používat:

Seznámení s programem Tekla Structures

Learn Tekla

Abyste mohli rychle začít, máme pro vás k dispozici několik výukových zdrojů.

Zahájení práce s programem Tekla User Assistance

Základní e-learningové kurzy na Tekla User Assistance umožňují naučit se používat program Tekla Structures vlastním tempem. Chcete-li se rychle seznámit se základy, podívejte se na kurz První kroky v programu Tekla Structures.

E-learningové certifikační kurzy na Learn.Trimble

Learn.Trimble

Zaregistrujte si účet Learn.Trimble, zapište se do kurzu, složte zkoušku a získejte certifikát.

E-learningové certifikační kurzy pro Tekla Structures a další produkty Trimble jsou k dispozici na vzdělávacím portálu společnosti Trimble:

 1. Přejděte na Learn.Trimble.com. S ohledem na optimální funkci doporučujeme používat Chrome nebo Firefox.
  Klikněte na Registrovat v pravém horním rohu.

  Vyplňte dvoustránkový registrační formulář. Použijte stejnou e-mailovou adresu, kterou jste použili při vytváření Trimble Identity – pomůže nám poskytovat vám lepší zákaznické služby.
 2. Prohlédněte si všechny dostupné materiály Tekla eLearning.
  Chcete-li se zaregistrovat a dostat se k obsahu e-learningu, klikněte na tlačítko Zapsat se.
  Pokud je obsah kurzu zdarma, můžete se začít vzdělávat hned. Pokud je obsah komerční, budete zařazeni na čekací listinu a bude vás kontaktovat školicí tým.
  Pokud máte s používáním služby Learn.Trimble potíže, klikněte na odkaz Kontaktujte podporu uvedený v dolní části každé stránky.
  Při následující návštěvě se přihlaste pomocí Trimble Identity (vyžaduje, abyste se zaregistrovali se stejnou e-mailovou adresou, kterou jste použili při vytvoření Trimble Identity).

Důkladné školení s místním dodavatelem Tekla

Když znáte základy, požádejte místního dodavatele Tekla o důkladné školení, které posune vaši produktivitu na vyšší úroveň.

Úvod do služeb zákaznické podpory Tekla

Tekla Support Services

Máte dotazy? Pomoc je na dosah:

 • Tekla User Assistance poskytuje jednotný přístup k úplné dokumentaci k produktu, výukovým videím, základním e-learningovým kurzům a článkům technické podpory napsaným našimi odborníky na zákaznickou podporu po celém světě.
 • Tekla discussion forum je místo, kde se můžete setkávat s dalšími uživateli a probírat témata související s produkty Tekla. Můžete klást otázky, přispívat do komunity sdílením svých znalostí nebo získat odpovědi od pracovníků podpory.
 • Zákaznická podpora Tekla pomáhá při každodenním provozu zákazníků tak, aby naše systémy fungovaly podle očekávání a všechny potíže byly vyřešeny co nejrychleji.

Nástroje pro spolupráci vás udrží ve spojení

Program Tekla Structures posílí spolupráci: