Procházení materiálů Tekla Structures

Procházení materiálů týkajících se Tekla Structures a seznámení se softwarem.

Níže uvedené materiály týkající se Tekla Structures si můžete procházet podle funkcí. Doporučujeme seznámit se se stanovenými postupy nastavení softwaru, a to v okamžiku, kdy ho začnete používat. Podrobnější informace naleznete v produktových příručkách.


Seznámení s hardwarem, správou licencí a instalací a nastavením

Procházení obsahu týkajícího se požadavků na hardware a doporučení,
dostupných možností správy licencí a poučení o nakonfigurování instalace pro účely co nejhladšího spouštění projektů.

Seznámení s detailováním, modelováním a číslováním

Poučení o detailování, seznámení s modelováním nebo nastavení číslování v modelu.

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se detailování, modelování nebo číslování.

Seznámení s komponenty

Poučení o využití jednotlivých druhů komponentů.

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se betonových komponentů, uživatelských komponentů nebo ocelových komponentů.

Seznámení s výkresy, výpisy a předlohami

Vysvětlení k typům výkresů, které lze vytvářet, k nastavení výpisů a využití předloh.

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se výkresů, výpisů nebo předloh.

Seznámení se spoluprací a importem a exportem

Poučení o spolupráci s ostatními stranami, které pracují na stejném projektu, a o importu a exportu obsahu z/do modelu.

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se spolupráce nebo importu a exportu.

Seznámení s online službami

Poučení o využití funkcí v jednotlivých online službách při práci na projektu.

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se online služeb.