Začínáme

Začínáme se službami Tekla Structural Designer

Vítejte, pomůžeme vám při seznamování s Tekla Structural Designer! Rozbalením příslušných oddílů níže získáte podrobné pokyny, videa a užitečné odkazy.

Vytvořte si vlastní Trimble Identity

Trimble Identity

Ke stažení softwaru a použití online licencí potřebujete Trimble Identity:

  1. Pokud jste obdrželi e-mailovou pozvánku od Trimble k vytvoření Trimble Identity, podle pokynů v e-mailu si vytvořte účet a ujistěte se, že máte správná přístupová oprávnění. Pokud jste pozvánku neobdrželi, vytvořte novou Trimble Identity pomocí pracovní e-mailové adresy, abyste si mohli software stáhnout. Kliknutím zde vytvoříte novou Trimble Identity. Další pokyny viz Vytvoření Trimble Identity.
  2. V e-mailové schránce klikněte na aktivační odkaz v e-mailu, který obdržíte od noreply_identity@mail.trimblepaas.com.
  3. Po potvrzení e-mailu se přihlaste na adrese https://account.tekla.com/, vyplňte všechny požadované informace o profilu a klikněte na Uložit.

Zde najdete krátké video s jednoduchými kroky, které se provádějí při používání předplacené licence Tekla.

Pokud jste zodpovědní za správu uživatelů a online licencí Tekla Structural Designer, přidejte uživatele do skupiny organizace v nástroji Tekla Online Admin Tool, čímž jim poskytnete plný přístup k Tekla online services a potřebné online licence. Další informace o nástroji Admin Tool a online licencích jsou uvedeny v části Spravovat Trimble Identity a licence Tekla Online.

Stažení a instalace Tekla Structural Designer

Stažení a instalace

  1. Pro optimální využití našeho softwaru se ujistěte, že váš počítač splňuje doporučení Tekla Structural Designer pro hardware.
  2. Stáhněte si instalační balíček pro Tekla Structural Design Suite z Tekla Downloads. Klikněte na Stáhnout a spustíte průvodce, který zajistí provedení všech kroků.
  3. Spusťte instalační program Tekla Structural Design Suite.
  4. Postupujte podle kroků v průvodci instalací a dbejte zvláště na to, abyste zvolili správný druh licence. Podrobnosti viz Instalace a licence Tekla Structural Designer.

Pokud upgradujete stávající verzi Tekla Structural Designer, budete muset také upgradovat místní databáze. Viz Instalace upgradu.

Začínáme používat Tekla Structural Designer

  1. Spusťte Tekla Structural Designer a po výzvě se přihlaste pomocí Trimble Identity. Pokud máte licenci Tekla Online, musíte se přihlásit.

Nyní již můžete začít používat Tekla Structural Designer:

Seznámení s programem Tekla Structural Designer

Výuková cesta programem

Abyste mohli rychle začít, máme pro vás k dispozici několik výukových zdrojů.

Zahájení práce s programem Tekla User Assistance

Jednoduché výukové programy na Tekla User Assistance umožňují naučit se používat program Tekla Structural Designer vlastním tempem. Chcete-li se rychle seznámit se základy, podívejte se na kurz První kroky v programu Tekla Structural Designer.

Výukové materiály Tekla na adrese Learn.Trimble.com

Své školení zahájíte přihlášením a registrací k výukovým kurzům Tekla pomocí Trimble Identity na adrese Learn.Trimble.com.

katalogu kurzů Tekla můžete procházet jak e-learningové výukové kurzy, tak kurzy vedené instruktory.

Další školení s místním dodavatelem Tekla

Pokud jste na adrese Learn.Trimble.com nenašli to, co hledáte, nebo chcete vědět více o vzdělávacích kurzech Tekla, obraťte se na svého místního dodavatele Tekla a ten vám ochotně pomůže.