Get Started

Začínáme se službami Tekla Structural Designer

Vítejte, pomůžeme vám při seznamování s Tekla Structural Designer! Rozbalením příslušných oddílů níže získáte podrobné pokyny, videa a užitečné odkazy.

Vytvořte si vlastní Trimble Identity

Trimble Identity

Ke stažení softwaru a použití online licencí potřebujete Trimble Identity:

 1. Pokud jste obdrželi e-mailovou pozvánku od Trimble k vytvoření Trimble Identity, podle pokynů v e-mailu si vytvořte účet a ujistěte se, že máte správná přístupová oprávnění. Pokud jste pozvánku neobdrželi, vytvořte novou Trimble Identity pomocí pracovní e-mailové adresy, abyste si mohli software stáhnout. Kliknutím zde vytvoříte novou Trimble Identity. Další pokyny viz Vytvoření Trimble Identity.
 2. V e-mailové schránce klikněte na aktivační odkaz v e-mailu, který obdržíte od noreply_identity@mail.trimblepaas.com.
 3. Po potvrzení e-mailu se přihlaste na adrese https://account.tekla.com/, vyplňte všechny požadované informace o profilu a klikněte na Uložit.

Zde najdete krátké video s jednoduchými kroky, které se provádějí při používání předplacené licence Tekla.

Pokud jste zodpovědní za správu uživatelů a online licencí Tekla Structural Designer, přidejte uživatele do skupiny organizace v nástroji Tekla Online Admin Tool, čímž jim poskytnete plný přístup k Tekla online services a potřebné online licence. Další informace o nástroji Admin Tool a online licencích jsou uvedeny v části Spravovat Trimble Identity a licence Tekla Online.

Stažení a instalace Tekla Structural Designer

Download and Install

Správci Tekla Structural Designer mohou software distribuovat pomocí přizpůsobené instalace, která obsahuje nastavení vaší společnosti. Další informace viz Centrální nasazení softwaru Tekla.

Poznámka: Optimální využití softwaru si zajistíte ověřením, zda počítač splňuje doporučení Tekla Structural Designer 2021 pro hardware.

 1. Stáhněte si instalační balíček pro Tekla Structural Design Suite z Tekla Downloads. Klikněte na Stáhnout a spustíte průvodce, který zajistí provedení všech kroků.
 2. Spusťte instalační program Tekla Structural Design Suite.
 3. Postupujte podle kroků v průvodci instalací a dbejte zvláště na to, abyste zvolili správný druh licence. Podrobnosti najdete v části Instalace a licence Tekla Structural Designer.

Pokud upgradujete stávající verzi Tekla Structural Designer, budete muset také upgradovat místní databáze, viz Instalace upgradu.

Začínáme používat Tekla Structural Designer

 1. Spusťte Tekla Structural Designer a po výzvě se přihlaste pomocí Trimble Identity. Pokud máte licenci Tekla Online, musíte se přihlásit

Nyní již můžete začít používat Tekla Structural Designer:

Seznámení s programem Tekla Structural Designer

Your Learning Journey

Abyste mohli rychle začít, máme pro vás k dispozici několik výukových zdrojů.

Zahájení práce s programem Tekla User Assistance

Jednoduché výukové programy na Tekla User Assistance umožňují naučit se používat program Tekla Structural Designer vlastním tempem. Chcete-li se rychle seznámit se základy, podívejte se na kurz První kroky v programu Tekla Structural Designer.

Důkladné školení s místním dodavatelem Tekla

Když znáte základy, požádejte místního dodavatele Tekla o důkladné školení, které posune vaši produktivitu na vyšší úroveň.

Úvod do služeb zákaznické podpory Tekla

Support Services

Máte dotazy? Pomoc je na dosah:

 • Tekla User Assistance poskytuje jednotný přístup k úplné dokumentaci k produktu, výukovým videím, základním e-learningovým kurzům a článkům technické podpory napsaným našimi odborníky na zákaznickou podporu po celém světě.
 • Tekla discussion forum je místo, kde se můžete setkávat s dalšími uživateli a probírat témata související s produkty Tekla. Můžete klást otázky, přispívat do komunity sdílením svých znalostí nebo získat odpovědi od pracovníků podpory.
 • Zákaznická podpora Tekla pomáhá při každodenním provozu zákazníků tak, aby naše systémy fungovaly podle očekávání a všechny potíže byly vyřešeny co nejrychleji.

Spolupráce a integrace vás udrží ve spojení

Tekla Structural Designer je výborný pro účely spolupráce a integrace:

 • Sdílení souborů a výstupů projektu mezi všemi členy projektu pomocí Trimble Connect. Další informace o tom, jak lze používat Trimble Connect v rámci Tekla Structural Designer, najdete v části Spolupráce prostřednictvím Trimble Connect.
 • K dispozici jsou četné integrace do Trimble a do softwaru třetích stran přímo z prostředí Tekla Structural Designer, viz Integrace BIM