Procházení materiálů Tekla Structural Designer

Procházení příslušných materiálů a seznámení se softwarem.

Níže uvedené materiály si můžete procházet podle funkcí. Doporučujeme seznámit se se stanovenými postupy nastavení softwaru, a to v okamžiku, kdy ho začnete používat. Podrobnější informace naleznete v produktových příručkách.


Verze softwaru, aktualizace softwaru a systémové požadavky

 • Software release
 • Software update
 • System requirements

Seznámení s hardwarem, správou licencí a instalací a nastavením témat

Procházení obsahu týkajícího se požadavků na hardware a doporučení,
dostupných možností správy licencí a poučení o nakonfigurování instalace pro účely co nejhladšího spouštění projektů.

 • Hardware
 • Licensing and installing
 • Setting up

Search for more content on Hardware, Licensing and Installing or Setting Up.

Seznámení s modelováním, analýzou a navrhováním

Procházení některých důležitých prvků týkajících se modelování, analýzy a navrhování.

 • Analysis
 • Design
 • Modeling

Search for more content on Modeling, Analysis or Design.

Seznámení s ocelovými komponenty, betonovými komponenty a kódy návrhu

Hledáte témata k oceli nebo betonu nebo obsah týkající se kódů návrhů?

 • Concrete components
 • Design codes
 • Steel components

Search for more content on Steel Components, Concrete Components or Design codes.

Seznámení s interoperabilitou, importem a exportem a online službami

Procházení některých důležitých prvků týkajících se interoperability, importu a exportu a online služeb.

 • Import and export
 • Interoperability
 • Online services

Search for more content on Interoperability, Import and export or Online services.

Zpravodaje

 • Bulletin

Search for more Bulletins.