Začínáme

Začínáme se službami Tekla PowerFab

Vítejte, pomůžeme vám při seznamování s Tekla PowerFab! Rozbalením příslušných oddílů níže získáte podrobné pokyny, videa a užitečné odkazy.

Vytvořte si vlastní Trimble Identity

Pozvánka

Ke stažení softwaru a použití online licencí potřebujete Trimble Identity:

 1. Pokud jste obdrželi e-mailovou pozvánku od Trimble k vytvoření Trimble Identity, podle pokynů v e-mailu si vytvořte účet a ujistěte se, že máte správná přístupová oprávnění. Pokud jste pozvánku neobdrželi, vytvořte novou Trimble Identity pomocí pracovní e-mailové adresy, abyste si mohli software stáhnout. Kliknutím zde vytvoříte novou Trimble Identity.
 2. V e-mailové schránce klikněte na aktivační odkaz v e-mailu, který obdržíte od noreply_identity@mail.trimblepaas.com.
 3. Po potvrzení e-mailu se přihlaste na adrese https://account.tekla.com/, vyplňte všechny požadované informace o profilu a klikněte na Uložit.

Zde najdete krátké video s jednoduchými kroky, které se provádějí při používání předplacené licence Tekla.

Pokud jste zodpovědní za správu uživatelů a online licencí Tekla PowerFab, přidejte uživatele do skupiny organizace v nástroji Tekla Online Admin Tool. Tím jim poskytnete plný přístup k Tekla online services a k potřebným online licencím. Další informace o nástroji Admin Tool a online licencích jsou uvedeny v části Spravovat Trimble Identity a licence Tekla Online.

Stažení a instalace Tekla PowerFab

Stažení a instalace
 1. Optimální využití softwaru si zajistíte ověřením, zda počítač splňuje doporučené parametry serveru Tekla PowerFab.
 2. Stáhněte instalační balíčky obsažené v Tekla PowerFab z Tekla Downloads. Na webu kliknutím na Stáhnout spustíte průvodce, který zajistí, že budete mít všechny nezbytné soubory.
 3. Spusťte instalační programy.

Začínáme používat Tekla PowerFab

 1. Spusťte Tekla PowerFab a po výzvě se přihlaste pomocí Trimble Identity.
 2. V případě potřeby v seznamu Konfigurace v dialogovém okně Přihlášení zvolte konfiguraci Tekla PowerFab, kterou chcete použít.
 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo Tekla PowerFab. Online licence jsou uloženy na cloudovém úložišti Trimble. Licence mohou být z vaší organizace Tekla Online, nebo vám mohou být přiřazeny z jiné organizace jako externímu uživateli licence.
 4. Pokud si zakoupíte vlastní licence, můžete je spravovat v nástroji Admin Tool. Administrátor ve vaší společnosti je zodpovědný za připojení ostatních uživatelů k organizaci a přiřazení jejich licencí.
 5. Klepněte na Přihlásit.

Nyní již můžete začít používat Tekla PowerFab:

Seznámení s programem Tekla PowerFab

Seznámení s programem Tekla

Abyste mohli rychle začít, máme pro vás k dispozici několik výukových zdrojů.

Zahájení práce s programem Tekla User Assistance

Základní e-learningové kurzy na Tekla User Assistance umožňují naučit se program používat vlastním tempem. Chcete-li se rychle seznámit se základy, podívejte se na kurz První kroky v programu Tekla PowerFab.

Výukové materiály Tekla na adrese Learn.Trimble.com

Své školení zahájíte přihlášením a registrací k výukovým kurzům Tekla pomocí Trimble Identity na adrese Learn.Trimble.com.

katalogu kurzů Tekla můžete procházet jak e-learningové výukové kurzy, tak kurzy vedené instruktory.

Další školení s místním dodavatelem Tekla

Pokud jste na adrese Learn.Trimble.com nenašli to, co hledáte, nebo chcete vědět více o vzdělávacích kurzech Tekla, obraťte se na svého místního dodavatele Tekla a ten vám ochotně pomůže.