Níže uvedené materiály si můžete procházet podle funkcí. Doporučujeme seznámit se se stanovenými postupy nastavení softwaru, a to v okamžiku, kdy ho začnete používat. Podrobnější informace naleznete v produktových příručkách.

Seznámení se správou licencí a instalací a nastavením

Procházení dostupných možností správy licencí a poučení o nakonfigurování instalace pro účely spuštění.

 • Licensing and installing
 • Setting up

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se správy licencí a instalacenastavení.

Seznámení s kombinováním, odhady a soupisy položek

Poučení o využití modulu kombinování, modulu odhadů a modulu soupisů položek.

 • Combining
 • Estimating
 • Inventory

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se kombinování, odhadů nebo soupisů položek.

Seznámení s řízením projektů a řízením výroby

Poučení o využití modulu řízení projektů a modulu řízení výroby.

 • Production control
 • Project management

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se řízení výroby nebo řízení projektů.

Seznámení s nákupy a objednávkami zákazníků

Poučení o využití modulu nákupů a modulu objednávek zákazníků.

 • Customer orders
 • Purchasing

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se objednávek zákazníků nebo nákupů.

Seznámení s Tekla PowerFab Go

Poučení o zobrazování a správě údajů na dálku prostřednictvím Tekla PowerFab Go.

 • Web access

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se přístupu k webu.

Seznámení s vícenásobným vytvářením a seskupováním

Poučení o nastavení a využití integrací s Tekla PowerFab.

 • Multing and nesting

Vyhledávání dalšího obsahu týkajícího se vícenásobného vytváření a seskupování.