Tekla PowerFab logo

Kompletní sada softwaru pro řízení výroby oceli

Tekla PowerFab je komplexní softwarová sada, která zajišťuje systematický přístup k řízení výroby oceli. Byla vyvinuta speciálně pro výrobce oceli a zajišťuje hladký a souvislý běh informací v reálném čase v rámci životního cyklu.

Tekla PowerFab se skládá ze čtyř produktů, které vám umožní řídit výrobu a zajistí jasný přístup k informacím o výrobě v reálném čase:

 • Tekla EPM pro veškeré výrobní potřeby od odhadu a nákupu přes řízení projektu, soupisy položek až po řízení výroby.
 • Tekla EPM Go pro vizualizaci a provoz výroby bez papírové dokumentace.
 • Tekla Structures pro odhadování průběhu prací, plánování, výpisů a sekvencí konstrukce na základě modelu.
 • Trimble Connect pro nahlížení a vizualizaci v reálném čase, které lze sdílet se všemi účastníky projektu.

Podrobný popis Tekla PowerFab jsme předložili na webových stránkách Tekla.

Zpět na začátek ^

Tekla EPM logo

Tekla EPM – komplexní systém řízení výroby pro výrobce oceli

Tekla EPM je ústřední součást sady Tekla PowerFab. Tekla EPM zajišťuje komplexní softwarový systém, který obsahuje veškeré funkce a potřeby výrobců oceli:

 • Odhady
 • Řízení projektu s plánováním
 • Řízení výroby
 • Optimalizace materiálu
 • Řízení soupisů položek
 • Nákupy
 • Položka objednávky

Další informace o Tekla EPM najdete zde.

Zpět na začátek ^

Tekla EPM Go logo

Tekla EPM Go – přístup, vizualizace a sdílení na mobilních zařízeních

Tekla EPM Go je webové rozhraní určené k zobrazování a aktualizaci údajů v databázi Tekla EPM. Není závislé na konkrétním zařízení.

Přístup k údajům na mobilních zařízeních v reálném čase vás zbaví hromady papírové dokumentace, která se k výrobnímu projektu nashromáždí, a urychlí procesy předávání informaci v rámci podniku. Získáte efektivní způsob zobrazování a záznamů výroby a stavu dodávek ze skladu nebo zvenčí v reálném čase.

Další informace o Tekla EPM Go najdete zde.

Zpět na začátek ^

Tekla Structures logo

Tekla Structures – odhady, plánování a vytváření výpisů

Tekla Structures je pokročilý konstrukční software pro BIM. Pomocí Tekla Structures můžete vytvářet, kombinovat, spravovat a distribuovat přesné modely pro různé materiály s doplněnými konstrukčními údaji a řídit konstrukční práce a vzájemnou informovanost o nich. Tekla Structures je ideální na odhadování průběhu prací, plánování, výpisy a sekvence konstrukce na základě modelu a další funkce.

Podrobný popis Tekla Structures jsme předložili na webových stránkách Tekla.

Další informace o Tekla Structures najdete zde.

Zpět na začátek ^

Trimble Connect logo

Trimble Connect – pracovní platforma umístěná v cloudu se sdílením stavů v reálném čase

Trimble Connect pro Structures je platforma umístěná v cloudu, která umožňuje příslušným členům pracovních skupin přístup k těm správným konstrukčním údajům, a to vždy ve správném okamžiku. Všem zákazníkům Tekla PowerFab nabízí prohlížeč ve 3D a další pracovní nástroje.

Podrobný popis Trimble Connect jsme předložili na webových stránkách Tekla.

Další informace o Trimble Connect najdete zde.

Zpět na začátek ^