Tekla Structures 2024 main page

Tekla Structures 2024

Pracujte a spolupracujte efektivněji – dodržujte plán i rozpočet.

Pracujte v jednoduchém a přizpůsobitelném prostředí a využijte novinky verze Tekla Structures 2024.

Tekla Structural Designer 2024 main page

Tekla Structural Designer 2024

Software pro 3D analýzu a návrh nyní zahrnuje analýzu postupné výstavby železobetonových a ocelových konstrukcí včetně navrhování zdiva, což vám umožní dosáhnout ještě více v rámci jednoho softwaru.

Tekla Tedds 2024 main page

Tekla Tedds 2024

Využijte stále se rozšiřující knihovnu čitelných a přehledných výpočtů pro navrhování a posuzování konstrukcí s možností definování vlastních výpočtů.

Tekla PowerFab 2024 main page

Tekla PowerFab 2024

Zlepšete přímou komunikaci z kanceláře do výroby spolu s komunikací se všemi zúčastněnými na projektu.


Nyní je k dispozici nová řada softwarových řešení Tekla 2024.


Další informace: Tekla 2024 | Tekla 2023 | Tekla 2022