Vylepšené uživatelské prostředí pro práci s výkresy a aktualizace pracovních postupů pro detailování a výrobu vám usnadní a zrychlí práci a navíc zvýší přesnost. Můžete také efektivněji spolupracovat. Zlepšili jsme totiž možnosti používání dat modelu BIM, sdílení přístupu a sledování změn.

Podrobné informace najdete v kompletních poznámkách k nové verzi.

Výhody Tekla Structures 2023

Nový panel vlastností pro intuitivní úpravy výkresů

Přizpůsobitelný a intuitivní panel vlastností výkresu nabízí moderní a efektivní způsob práce s vlastnostmi objektů výkresu. Můžete snadno vytvářet a upravovat objekty výkresu a kopírovat mezi nimi vlastnosti. Pro kóty, pohledy, asociativní poznámky a všechny typy značek slouží vizuální editor. Značky ve výkresu si můžete přizpůsobit jednoduchým výběrem symbolů a šrafování. Vyberte, které vlastnosti se mají zobrazovat ve výchozím nastavení, nebo je všechny zobrazte jediným kliknutím.

Další informace najdete v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

 

Lepší pracovní postup pro dávkový tisk výkresů

Tisk velkého množství výkresů najednou je teď jednodušší. Než dáte výkres tisknout, software vás vyzve, abyste vybrali způsob zacházení s výkresy, které mohou proces tisku přerušit. Budete tak moct spustit jednu tiskovou úlohu, která bude pokračovat, i když odejdete z kanceláře. Po dokončení úlohy najdete všechno v zásobníku.

Další informace si můžete přečíst v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

 

Podrobné pokyny pro modelování

Vylepšené kontextové pokyny ve stavovém řádku vám dají tipy pro modelování, jasné popisy a postupy. Boční panel Instruktor a infotexty přispívají ke snadnému učení, které zvládnete sami.

Další informace najdete v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

 

Lepší detaily se speciálními otvory pro šrouby

Vylepšili jsme několik funkcí u speciálních typů šroubů a otvorů pro celou řadu typů projektů a materiálů. Možnost odsazení šroubů v protažených otvorech vám pomůže při modelování PEB konstrukcí, portálových rámů, kotlů a dalších prvků. Když kvůli nedostatku místa pro utahovací nástroj nebo nepřístupnosti druhé strany spoje není možné použít matice, můžete u spojů nově modelovat závitové otvory. Ve stejné skupině šroubů můžete navíc modelovat různé speciální otvory.

Další informace najdete v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

 

Lepší zpracování souřadnic projektu

Spolupráce je klíčem k úspěchu BIM. Nově si můžete vybrat, jak využít základní bod pro exporty ve formátu IFC4, abyste zarovnali umístění modelu BIM s civilním souřadným systémem. Hodí se to zejména v projektech, kde zúčastněné strany používají různé softwary.

Další informace najdete v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

 

Vylepšená interoperabilita projektu s IFC

Správná prezentace návrhu zúčastněným stranám projektu má zásadní význam. Rozšířili jsme podporu exportu prutů a sad armovacích prvků. Software navíc obsahuje víc entit a podtypů IFC (např. rampy, okna a schody).

Další informace najdete v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

 

Zobrazení historie výkresů v projektech Tekla Model Sharing

Spolupráce s ostatními členy projektu je snazší, když máte v projektu Tekla Model Sharing přístup k seznamu změn výkresu. Teď máte možnost kontrolovat a spravovat verze jednotlivých výkresů vytvořené v rámci projektu.

Další informace najdete v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

 

Vylepšený pracovní postup pro návrh jednoduchých ocelových spojů

V Tekla Tedds můžete nově využít ucelený pracovní postup pro návrh spojů s výpočtem „Steel simple connection design (EN1993)“. Konstrukční data pro příslušné systémové komponenty Tekla Structures, jako jsou smykové desky a čelní desky, se automaticky přenesou.

Další informace najdete v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

 

Nová uživatelská nabídka v Tekla Model Sharing Management Console

Uživatelé s oprávněním správce mohou teď rychle zobrazit, do kterých projektů jednotliví uživatelé patří. Usnadňuje to správu všech uživatelů' funkce se dá používat přímo z tohoto webu.

Další informace najdete v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

 

Kontrolujte modely pomocí Trimble Connect

Představujeme nový snadný způsob komunikace z Trimble Connect do modelů v Tekla Structures a zefektivnění spolupráce mezi uživateli. V Trimble Connect můžete nově přidávat soubory vlastností, které pak lze prohlížet přímo v modelu Tekla Structures. Umožňuje to efektivnější postupy kontroly a schvalování modelů i pracovních postupů pro stavby, výrobu a práci na místě se sledováním dat v Trimble Connect.

Zobrazit další informace.

Zpět na začátek ^

 

Porovnání 3D modelů v Trimble Connect

V pracovních postupech projektu je zásadní sledování změn v různých verzích modelů. Nově můžete modely Tekla Structures sdílet se všemi uživateli Trimble Connect for Windows a umožnit jim modely porovnávat a zobrazit rozdíly mezi verzemi.

Další informace najdete v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

 


Podrobné informace najdete v kompletních poznámkách k nové verzi.