Vylepšené pracovní postupy umožňují pohotové rozhodování, rychlou spolupráci a kratší termíny externí výroby. Zažijte novou uživatelskou zkušenost a změňte způsob výstavby pomocí rozšířené bezpapírové dokumentace a automatizované výroby.

V kompletních poznámkách k nové verzi najdete podrobné informace.

Výhody Tekla Structures 2022

Inteligentnější tvorba výrobních výkresů

Nová verze umožňuje efektivnější vytváření výkresů položek a ocelových i betonových dílců. Rozšířením inteligence Tekla Structures můžete nyní využívat efektivnější a jednodušší způsob vytváření výrobních výkresů. Odměnou za pečlivé modelování je rychlá, efektivní a přesná tvorba dokumentace.

Další informace získáte v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

Pruty výztuže jsou nyní seskupovány do dílců.

Tekla Structures umožňuje vytvářet dílce armovacích prutů, podobně jako u ocelových a prefabrikovaných dílců. Nyní můžete modelovat, vytvářet dokumentaci a exportovat dílce armovacích prutů, spojky a zabudované prvky. Využití naleznete především u metody DfMA (Design for Manufacture and Assembly) nebo při externí výrobě.

Další informace získáte v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

Jednodušší nastavení roztečí armovacích prutů

Všechny nástroje pro vyztužování nyní disponují jednodušším nastavení roztečí. Na základě zpětné vazby uživatelů jsme sjednotili zadávání možností roztečí u všech nástrojů pro vyztužování.

Další informace získáte v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

Snadnější vyztužení složité geometrie

Nová funkce zadávání armovacího prutu na základě povrchu vyztužovaného prvku nyní umožňuje automatické vytvoření sad armovacích prutů bez ohledu na složitost vytvořeného tvaru. Tento proces využívá automaticky vytvořené horizontální a vertikální vrstvy, které lze upravovat standardními příkazy pro úpravy.

Další informace získáte v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

Rychlejší výkresy a renderování

Vaše výkresy budou vytvořeny rychleji než kdy dříve! Vyzkoušejte rychlost vykreslení výkresů s vylepšeným posouváním a přibližováním obrazu.

V poznámkách k nové verzi najdete postup, jak zapnout technologii renderování FOG.

Zpět na začátek ^

Nové možnosti renderování referenčních modelů

Nové funkce přidané do nastavení viditelnosti pomáhají lépe odlišit referenční modely, komponenty a prvky.

Další informace získáte v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

Nový export do IFC4

Do exportů formátu IFC4 lze nyní přidávat data výroby a objektů pro dílce výztuže. V panelu vlastností jsou nyní dostupné podtypy, které poskytují dodatečné možnosti kategorizace v exportech IFC4. Formát IFC4 pro mostní konstrukce umožňuje používat pracovní postupy pro návrh a realizaci na základě digitálního modelu.

Další informace získáte v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

Vytváření složitějších geometrií v nástroji Bridge Creator

Nástroj Bridge Creator má novou funkci pro parabolický sklon. Nový podélný parabolický sklon umožňuje vytváření ještě komplexnější geometrie. Mostní inženýři mohou vytvářet sklon po délce na základě rovnic paraboly.

Další informace získáte v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

Vytvoření podélného řezu po libovolné trase

Vytvoření podélného řezu po libovolné trase. Toto odpovídá zobrazení podélného pohledu na výkresech mostních konstrukcí. Tyto řezy mohou být vytvořené podél libovolné linie, klotoidy nebo křivky.

Další informace a odkaz ke stažení najdete v Tekla Warehouse.

Zpět na začátek ^

Jednoduché sdílení dat s Quadri Connector

Nový konektor propojující Tekla Structures a Quadri poskytuje plynulou obousměrnou výměnu dat s projektanty silnic a železnic. Můžete vždy použít nejnovější vytyčení cesty nebo železnice, stejně jako sdílet model mostu v Quadri.

Další informace a odkaz ke stažení najdete v Tekla Warehouse.

Zpět na začátek ^

Dynamické vyhodnocování množství uhlíku podporující vytváření ekologicky šetrných projektů v Tekla Structures

Funkce softwaru Tekla pro vyhodnocování množství uhlíku ve fázi návrhu je nyní také součástí Tekla Structures.

Použijte novou kalkulačku pro posouzení dopadů vašeho návrhu na životní prostředí v rámci Tekla Structures. Po rychlém porovnání různých konstrukčních variant lze prostřednictvím odkazu na One Click LCA získat certifikovanou zprávu o obsaženém uhlíku.

Další informace a odkaz ke stažení najdete v Tekla Warehouse.

Zpět na začátek ^

Maximální využití komponenty Grasshopper nikdy nebylo tak snadné

Komponenta Grasshopper v Tekla Structures se chová a vypadá jako tradiční komponenta Tekla, od které se však odlišuje schopností aktivovat na pozadí libovolnou definici Grashopper. Díky vizuálnímu skriptování můžete i vy začít vyvíjet vlastní uživatelské komponenty Tekla.

Další informace získáte v poznámkách k nové verzi.

Zpět na začátek ^

Interoperabilita Tekla Structures se softwarem A&D

Statici používající Tekla Structures nyní mohou využívat efektivnější pracovní postupy. Je možné exportovat modely k analýze prostřednictvím aktualizovaných odkazů do: ETABS, SAP2000, ROBOT a STAAD.

Interoperabilita Tekla Structures s ETABS

Statici používající Tekla Structures nyní mohou využívat efektivnější pracovní postupy. Je možné exportovat modely k analýze prostřednictvím aktualizovaných odkazů do ETABS.

Zpět na začátek ^

Interoperabilita Tekla Structures s SAP2000

Statici používající Tekla Structures nyní mohou využívat efektivnější pracovní postupy. Je možné exportovat modely k analýze prostřednictvím aktualizovaných odkazů do SAP2000.

Zpět na začátek ^

Interoperabilita Tekla Structures s ROBOT

Statici používající Tekla Structures nyní mohou využívat efektivnější pracovní postupy. Je možné exportovat modely k analýze prostřednictvím aktualizovaných odkazů do ROBOT.

Zpět na začátek ^

Interoperabilita Tekla Structures s STAAD

Statici používající Tekla Structures nyní mohou využívat efektivnější pracovní postupy. Je možné exportovat modely k analýze prostřednictvím aktualizovaných odkazů do STAAD.

Zpět na začátek ^


V kompletních poznámkách k nové verzi najdete podrobné informace.