Import and export inventory information

Tekla PowerFab
2022
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Import and export inventory information

You can import inventory information or a cut list to Tekla EPM, or export inventory information from Tekla EPM to KSTK, ProNest, Timberline, and XML format.

Bylo to užitečné?
Předchozí
Další