Nejpoužívanější komponenty pro ocelové konstrukce

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures
Environment
Czech

Níže uvedený seznam představuje užitečné spoje, detaily a makra, které je možné použít pro ocelové konstrukce.

Čelní deska

spoj č. 144 - čelní deska

 

 • jedná se o spoj sloupu a nosníku pomocí čelní desky, šroubů, plechů, výztuh a základních svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (sloup)
  2. vyberem vedlejší prvek (nosník). Vytvoří se spoj čelní desky v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
144

spoj č. 27 - vyztužená čelní deska

 • jedná se o přípoj podélného nosníku na nosník k němu kolmý pomocí čelní desky, šroubů, plechů, výztuh a základních svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (podélný nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek ( příčný nosník). Vytvoří se spoj čelní desky v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
27

spoj č. 65 - částečně vyztužená čelní deska

 • jedná se o přípoj podélného nosníku na nosník k němu kolmý pomocí čelní desky, šroubů, plechů, výztuh a základních svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (podélný nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek ( příčný nosník). Vytvoří se spoj čelní desky v základních předdefinovaných vlastnostech.

 

Image
65

spoj č. 14 - dvojitá čelní deska

 • jedná se o spoj dvou nosníků na sebe navazujících pomocí dvou čelních desek, šroubů, plechů, výztuh a základních svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (navazující nosník). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
14

spoj č. 29 - čelní deska vyztužená

 • jedná se o spoj nosníku s podelným nosníkem nebo sloupem pomocí čelní desky, šroubů, plechů, výztuh a základních svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník, sloup)
  2. vybereme vedlejší prvek (nosník). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
29

spoj č. 119 - spojovací čep

 • jedná se o spoj nosníku se sloupem pomocí čelní desky, šroubů, plechů, výztuh a základních svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (sloup). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
119

spoj č. 1002 - detail čelní desky

 • jedná se o vyztužení čela nosníku případně sloupu pomocí plechu a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník, sloup)
  2. určíme referenční bod (nejlépe střed). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
1002

spoj č. 1003 - výztuhy

 • jedná se o vyztužení nosníku nebo sloupu pomocí plechových výztuh
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (sloup, nosník)
  2. určíme místo vložení výztuhy. Vytvoří se výztuhy v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
1003

spoj č. 1064 - vícenásobné výztuhy

 • jedná se o vyztužení nosníku nebo sloupu libovolným počtem plechových výztuh
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník, sloup)
  2. určíme místo vložení výztuh. Vytvoří se výztuhy v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
1064

spoj č. 183 - příprava nosníku

 • jedná se o úpravu nosníku pomocí svarů a ořezání pro následné připojení ke konstrukci
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (sloup)
  2. vybereme vedlejší prvek (nosník). Vytvoří se ořezaný a přivařený spoj v předdefinovaných vlastnostech.
Image
183

spoj č. 1033 - nosník se záchytnými otvory

 • jedná se o přípravu nosníku případně sloupu s otvory ve stojně a v pásnici
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník, sloup)
  2. určíme místo vložení otvorů. Vytvoří se otvory na vybraném prvku.
Image
1033

spoj č. 1006 - Šrouby v prvku

 • jedná se o vložení šroubů do prvku nebo vytvoření otvorů v prvku
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník)
  2. určíme místo vložení šroubů. Vytvoří se šrouby nebo otvory na definovaném místě.
Image
1006

spoj č. 13 - Dotažení

 • jedná se o dotažení např. nosníku na sloup pomocí ořezání a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (sloup). Vytvoří se dotažení jednotlivých prvků v předdefinovaných vlastnostech.
Image
13

spoj č. 41 - zalomený nosník

 • jedná se o spojení dvou nosníků svírající tupý úhel buď pomocí plechů, výztuh šroubů a svarů nebo jen pomocí svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (nosník). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
41

spoj č. 44 - Příprava pro svar

 • jedná se o spoj dvou na sebe kolmých nosníků pomocí svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek ( průběžný nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek ( nosník k němu kolmý). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
44

Patní desky

spoj č. 1004 - Patní deska

 • jedná se o spoj sloupu se spodní konstrukcí pomocí desek, výztuh, šroubů a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (sloup)
  2. vybereme referenční bod sloupu (nejlépe střed). Vytvoří se patní deska v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
1004

spoj č. 1014 - vyztužená patní deska

 • jedná se o spoj sloupu se spodní konstrukcí pomocí desek, výztuh, šroubů a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (sloup)
  2. vybereme referenční bod sloupu (nejlépe střed). Vytvoří se patní deska v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
1014

styčníkové spoje

spoj č. 11 - šroubovaný styčník

 • jedná se o spoj nosníku s diagonálními ztužidly pomocí plechů, výztuh a šroubů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (ztužení). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
11

spoj č. 10 - přivařený styčník

 • jedná se o spoj nosníku s diagonálními ztužidly pomocí plechů, výztuh a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (ztužení). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
10

spoj č. 20 - styčník pro trubku

 • jedná se o spoj nosníku s diagonálními ztužidly jako trubky pomocí plechů, výztuh a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (ztužení). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
20

spoj č. 149 - Přivařený k horní pásnici

 • jedná se o spoj dvou nosníků na sebe kolmých, spojené pomocí plechů, výztuh, šroubů a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (hlavní nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (kolmý nosník). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
149

spoj č. 141 - úhelníkový úchyt

 • jedná se o spoj dvou nosníků na sebe kolmých, spojené pomocí plechů, výztuh, šroubů a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (hlavní nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (kolmý nosník). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
141

spoj č. 143 - Oboustranný přípoj přes úhelníky

 • jedná se o spoj nosníku z I profilu z obous tran připojen jinými I profily
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník)
  2. vybereme vedlejší prvky (nosníky kolmé). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
143

spoj č. 184 - Plná hloubka

 • jedná se o spoj dvou nosníků na sebe kolmých, spojené pomocí plechů, výztuh, šroubů a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (hlavní nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (kolmý nosník). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
184

spoj č. 185 - Plná hloubka S

 • jedná se o spoj dvou nosníků na sebe kolmých, spojené pomocí plechů, výztuh, šroubů a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (hlavní nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (kolmý nosník). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
8

spoj č. 146 - Jednoduchá smyková deska

 • jedná se o spoj dvou nosníků na sebe kolmých, spojené pomocí plechů, výztuh, šroubů a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (hlavní nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (kolmý nosník). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
146

spoj č. 147 - Přivařený k horní pásnici

 • jedná se o spoj dvou nosníků na sebe kolmých, spojené pomocí plechů, výztuh, šroubů a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (hlavní nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (kolmý nosník). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
147

spoj č. 187 - sloup s výztuhami

 • jedná se o spoj nosníku se sloupem, spojené pomocí plechů, výztuh, šroubů a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (hlavní nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (kolmý nosník). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
187

spoj č. 1059 - vnitřní přepážka

 • jedná se o úpravu dutého profilu pomocí plechů, vložek a svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (profil)
  2. určíme polohu umístění přepážky.
Image
1059

spoj č. 2 - šroubové spojení

 • jedná se o spoj dvou prvků, nosníků nebo sloupů případně jejich kombinace
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník, sloup)
  2. vybereme vedlejší prvek (nosník, sloup). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
2-7

spoj č. 85 - přivařený sloupek

 • jedná se o připojení sloupu k nosníku pomocí svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (nosník)
  2. vybereme vedlejší prvek (sloup). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
85

trubkové spoje

spoj č. 23 - trubka na trubku

 • jedná se o spoj dvou trubek pomocí svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (průběžná trubka)
  2. vybereme vedlejší prvek (připojovaná trubka). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
23

spoj č. 103 - slisovaná trubka

 • jedná se o spoj dvou trubek pomocí svarů
 • postup vložení:
  1. vybereme hlavní prvek (průběžná trubka)
  2. vybereme vedlejší prvek (připojovaná trubka). Vytvoří se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
103

spoj č. 89 - zábradlí z nosníku do roviny

 • jedná se o spoj zabrádlí přecházející ze schodiště na rovinu nosníku nebo změna směru zalomení zábradlí
 • postup vložení:
  1. zapneme přepínač vybrat objekty v komponentech
  2. vybereme hlavní prvek (průběžná zabradelní trubka)
  3. vybereme vedlejší prvek (napojovaná zábradelní trubka). Vykreslí se spoj v základních předdefinovaných vlastnostech.
Image
89
Was this helpful?