KONEC ŽIVOTNOSTI starších verzí programu Tekla Structures připojovaných ke službě Tekla Model Sharing

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures
Environment
Not environment-specific

Trimble chce zajistit, aby sdílení dat vašich modelů bylo bezpečné a aby software, který používáte, byl v souladu s nejnovějšími standardy kybernetické bezpečnosti. Některé staré verze programu Tekla Structures již nelze aktualizovat tak, aby vyhovovaly nejnovějším bezpečnostním standardům, a proto se již nebudou moci připojovat ke službě Tekla Model Sharing (včetně lokálního serveru).

Po datu konce životnosti nebudete moci s takovými verzemi programu Tekla Structures pokračovat v práci na projektech Tekla Model Sharing. Nástroj Management Console pro Tekla Model Sharing umožňuje stáhnout nejnovější výchozí bod, avšak z tohoto modelu již nebudete moci číst ani do něj odesílat žádné změny.

Pokud potřebujete pokračovat v projektu jako sdíleném modelu, musíte tento model aktualizovat na novější verzi programu Tekla Structures. Doporučujeme používat nejnovější možnou verzi. Obecný proces aktualizace na vyšší verzi je následující:

1. Stáhněte si model výchozího bodu.
2. Stažený výchozí bod otevřete v novější verzi programu Tekla Structures.
3. Zrušte sdílení modelu.
4. Model znovu nasdílejte s novější verzí programu Tekla Structures.

Podrobný popis tohoto postupu naleznete v článku: Pokyny pro přechod na novější verze

Další změny týkající se sdílení modelů

  • Změny přihlášení k Trimble Identity ovlivnily také použití služby Tekla Model Sharing. Podporované service packy jsou uvedeny v článku Změny přihlašování při práci s programem Tekla Structures
  • Při používání služby Tekla Model sharing jsme zakázali používání starých nezabezpečených verzí protokolů TLS 1.0 a 1.1 v internetovém provozu. To se týká uživatelů služby Tekla Model Sharing s verzemi programu Tekla Structures starších než 2019 nebo používajících operační systém Windows 7. Další informace naleznete v části Aktualizace zabezpečení ke službě Tekla Model Sharing.
  • Ukončení podpory k používání služby Tekla Model Sharing s budoucími verzemi programu Tekla Structures plánujeme dle oznámení o konci životnosti.

Viz také
Doporučení ohledně archivace projektů Tekla Model Sharing: https://support.tekla.com/article/archiving-old-tekla-model-sharing-projects

Oznámení o konci životnosti služby Tekla Model Sharing: https://www.tekla.com/products/end-of-life

Was this helpful?